Мифология: нускалардын айырмасы

түзөтүүнүн түшүндүрмөсү жок
No edit summary
 
No edit summary
- илгерки жаамаат коомундагы адамдардын дүйнө жөнүндө оозеки баян (миф) түрүндөгү фантастикалык түшүнүктөрүн изилдеген илимий тармак.
Анонимдүү колдонуучу