"Өзбектер" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
[[File:300px-Uzbek man from central Uzbekistan.jpg|thumb|270px|Өзбек абышка]]
'''Өзбек (өзбектер)''' (өзбек тилинде жекелик санда: Ўзбек, көптүк санда: Ўзбеклар; O’zbek, O’zbeklar) - [[түрк]] элдеринин бири (түрк тилдүү). [[Өзбекстан]]дын негизги эли. Алтай тил үй-бүлөсүнүн түрк тилдер тобунун карлук бутагына
кирген өзбек тилинде сүйлөшөт. Өзбектердин карлук, кыпчак, огуз
548

edits