Difference between revisions of "Шумкар сымалдуулар"

no edit summary
Шумкар сымалдуулар (Falconidae). Алгыр куштардын бир тукуму. Булардын кыйла түрү, уруусу бар: (Falco chiquera) — күйкөшумкар, (Falco novazeelandiae) — Жаңы Зеландия шумкары,(Falco pelegrinoides) — куу кумпай, сары ылаачын, (Herpetotheres cachinan) — күлкүчү шумкар, Түштүк Американын тропик зонасында жашоочу шумкардын түрү,(Falco pcregrinus) — кара ылаачын, (Falco peregrinus sp.) - кадимки ылаачын, (Falco elenorae) — ири жагалмай, Жер-Орто деңизинин жээктерине тараган жагалмайлардын бир түрү, кидик шумкарлар, тропикте жашоочу, шумкар тукумундагы, майда куштардын бир тобу, (Falco) — шумкарлар (уруу), (Falco cherrug) - [[шумкар|кадимки шумкар]].
 
Шумкарлар мүнүшкөрчүлүктө колдонулушат.
13 406

edits