"Өзбектер" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
[[File:300px-Uzbek man from central Uzbekistan.jpg|thumb|270px|Өзбек абышка]]
'''Өзбек (өзбектер)''' ([[өзбек тилиндетили|өзбекче]] жекелик санда: '''Ўзбек''', '''O’zbek'''; көптүк санда: '''Ўзбеклар; O’zbek''', '''O’zbeklar''') - [[түрк]] элдеринин бири (түрк тилдүү). [[Өзбекстан|Өзбекстандын]]дын негизги эли. Алтай тил үй-бүлөсүнүн түрк тилдер тобунун карлук бутагына кирген өзбек тилинде сүйлөшөт. Өзбектердин карлук, кыпчак, огуз диалектилеринен тышкары, көптөгөн өткөөл говорлору бар. Өзбектер Караханийлер (10–13 кылымдар) доорунан Аксак Темирдин жана анын урпактарынын дооруна (14-кылымдын экинчи жарымы – 15-кыдымдын акыры) чейин өзүнчө эл катары калыптанып бүткөн. [[Алтын Ордо|Алтын Ордонун]] түштүк-чыгыш тарабындагы көчмөн уруулар 15–16 кылымдарда Өзбек хандын ысмынан улам «өзбек» деген ат менен маалым болушкан. Шейбани хандын колун түзгөн көчмөн Аксак Темирдин урпактарынан бийликти тартып алган. Өзбектер м-н кыргыздар экономикалык, саясий жана аданий жактан эзелтеден бери эле карым-катнашта болушкан. [[Кыргызстан|Кыргызстанда]] 750,000 чукул өзбек жашайт, алар негизинен түштүк дубандарда турушат.
кирген өзбек тилинде сүйлөшөт. Өзбектердин карлук, кыпчак, огуз
диалектилеринен тышкары, көптөгөн өткөөл говорлору бар. Өзбектер Караханийлер (10–13-к.) доорунан Аксак
Темирдин жана анын урпактарынын дооруна (14-к-дын экинчи жарымы –15-к-дын акыры) чейин өзүнчө эл
катары калыптанып бүткөн. [[Алтын Ордо|Алтын Ордонун]] түштүк-чыгыш тарабындагы көчмөн уруулар 15–16-к-да
Өзбек хандын ысмынан улам «өзбек» деген ат м-н маалым болушкан. Шейбани хандын колун түзгөн
көчмөн Аксак Темирдин урпактарынан бийликти тартып алган. Өзбектер м-н кыргыздар экономикалык, саясий ж-а
маданий жактан эзелтеден бери эле карым-катнашта болушкан. [[Кыргызстан]]да 750 000 өзбек жашайт, алар негизинен түштүк областтарда турушат.
 
{{элдер-stub}}
1 790

edit