"Мерверруди, Фахр ад-Дин Мубарак-шах" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

түзөтүү корутундусу жок
No edit summary
МЕРВЕРРУДИ Фахр ад-Дин Мубарак-шах – 12-кылымдын акыры – 13-кылымдын башындагы [[фарсы]] тилинде жазган мусулман тарыхчысы жана акыны.<br> [[Ооганстанды]] жана [[Түндүк Индиянын]] айрым аймактарын бийлеген [[Гурийлер]] султандыгында жашап, эмгектенген.<br> М. санжыра жазган (1206); анын кириш бөлүмүн «Тарых» деген шарттуу ат менен англиялык изилдөөчү Э. Денисон Росс 1927-ж. жарыялаган.<br> Бул эмгекте түрк элдери тууралуу маалыматтар бар.<br> [[Түрк]] элдеринин согдуча ж-а тогузча жазмасы да болгондугу жөнүндө эскерилет.<br> Түрк элдеринин
жана урууларынын арасында кыргыз, чигил, тухси, йагма сыяктуу [[Теңиртоодогу]] элдер да атайын тизмеленип берилген.<br>
 
==Колдонулган адабияттар==
 
Кыргыз тарыхынын энциклопедиясы Б,2003
== Колдонулган адабияттар ==
 
* Кыргыз тарыхы: энциклопедия. 2003-ж.
 
* Чоротегин Т.К., Молдокасымов К.С. Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача тарыхы: (Байыркы замандан тартып бүгүнкү күнгө чейин): Тарыхты окуп үйрөнүүчүлөр үчүн. – Бишкек, 2000. – (Краткая история кыргызов и Кыргызстана. На кыргызском языке. Со-автор кандидат исторических наук Кыяс Молдокасымов). (ISBN 9967-00-001-5). – 160 стр. <br>
 
* Урстанбеков Б.У., Чороев Т.К. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк. – Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990. – 288 бет. – (История Киргизии: Краткий энциклопедический словарь). – (В со-авторстве с кандидатом исторических наук, доцентом Бейше Урстанбековым). – (ISBN 5-89750-028-2)<br>
 
* <br>
 
* <br>
 
* Асанов У.А., Жуманазарова А.З., Чоротегин Т.К. Кто есть кто в кыргызской науке: Краткий биобиблиогр. справочник докторов наук Кыргызстана / Под ред. акад. У.А.Асанова. — Бишкек: Гл. ред. Кыргызск. энциклопедии, 1997. — 672 с. <br>
 
==Интернеттеги шилтемелер ==
 
* http://www.facebook.com/bizdin.kg/posts/185644384826205 <br>
* http://newskg.narod.ru/kut/07/0601_9.htm <br>
 
 
[[Category:Тарыхчылар]]
[[Category:Кыргыз таануу]]
[[Category:Чыгыш таануу]]
[[Category:Кыргыз тарыхы]]
[[Category:Кыргызстан]]
[[Category:13-кылым]]
[[Category:Персоналия]]
[[Category:Инсандар]]
[[Category:Түркология]]
[[Category:Этнография]]
[[Category:Булак таануучулар]]
[[Category:Борбордук Азия]]
845

edits