"Дарий I" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
[[File:Darius-Vase.jpg|thumb]]ДАРИЙ'''Дарий I''', Д а рДарая а я в а у швауш – Биздин заманга[[заман]]га чейин 522–486-жылы байыркы Персия падышасы; Ахеменилер династиясынан[[династия]]сынан. Б. з. ч. 522–521-жылы «Өлбөстөр» деп аталган 10 миң армиясы менен Вавилон, Мидия, [[Персия]], Маржана, Элам, Египет, Парфия аймактарындагы[[аймак]]тарындагы жана Орто Азиядагы скиф урууларынын көтөрүлүштөрүн басып, бир катар чарбалык, маданий реформаларды[[реформа]]ларды жүргүзгөн. Персиянын мурунку падышасы[[падыша]]сы Кир IIнин Орто Азияда жашаган сактарга[[сак]]тарга каршы басып алуучулук саясатын[[саясат]]ын улантып, эки жолу жортуулга чыккан. Анын тушунда грек-перс согушу (б. з. ч. 500–499-жылы) болуп өткөн. Эл аралык сооданы өнүктүрүп, Ахеменилер дөөлөтүн чыңдаган.
 
 
 
 
 
 
==Колдонулган адабият==
Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамалекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.
[[Category: Кыргызстан]]
[[Category: Тарых]]
[[Category: Илим]]
[[Category: Персоналия]]