"Барсбек каган" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

м
м
==711-жылкы окуя==
 
Жогоруда баяндалган кол салуу 711-жылы болгон. Бул тууралуу Монголиядагы Орхон-Енисей суусунун өрөөнүнөн табылган ташка чегилген жазууда төмөндөгүдөй баяндалат: "Атыбызды жөө жетелеп, тоонун кырына чыктык... Токой каптаган чоку аркылуу аштык. Эбегейсиз кыйынчылык менен кайра төмөн түшүп, кыргыздарды чочутуп албас үчүн, көчкүлөрдү айланып өтүп, тоо этектеп жүрүп отурдук..."
 
Ушул окуяга чейин, кыргыздарды Түрк каганаттарына баш ийдириш үчүн, түрктөр Барсбекти өздөрүнө ийгерүүнүн амалын издешкен. Натыйжада Култегиндин карындашын Барсбекке зайыптыкка беришкен. Ташка чегилген жазууда мындай делет: "Барсбек эле, каган атын мында биз бердик, ага сиңдими (карындашымы) зайыптыкка бердим. өзү жаңылды... Каганы өлдү, эли күң менен кул болду. Сүңгүштүк, найзалаштык эли менен".<br>
"Атыбызды жөө жетелеп, тоонун кырына чыктык... Токой каптаган чоку аркылуу аштык. Эбегейсиз кыйынчылык менен кайра төмөн түшүп, кыргыздарды чочутуп албас үчүн, көчкүлөрдү айланып өтүп, тоо этектеп жүрүп отурдук..."
 
Ушул окуяга чейин, кыргыздарды Түрк каганаттарына баш ийдириш үчүн, түрктөр Барсбекти өздөрүнө ийгерүүнүн амалын издешкен.
 
Натыйжада канзаада Күлтегиндин карындашын Барсбекке зайыптыкка беришкен.
 
Монголияда сакталган ташка чегилген жазууда мындай делет:
 
Ушул окуяга чейин, кыргыздарды Түрк каганаттарына баш ийдириш үчүн, түрктөр Барсбекти өздөрүнө ийгерүүнүн амалын издешкен. Натыйжада Култегиндин карындашын Барсбекке зайыптыкка беришкен. Ташка чегилген жазууда мындай делет: "Барсбек эле, каган атын мында биз бердик, ага сиңдими (карындашымы) зайыптыкка бердим. өзү жаңылды... Каганы өлдү, эли күң менен кул болду. Сүңгүштүк, найзалаштык эли менен".<br>
 
==Чыгыш Түрк каганаты жана кыргыздар==