"Мифология" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

түзөтүү корутундусу жок
No edit summary
No edit summary
- илгерки жаамаат коомундагы адамдардын дүйнө жөнүндө оозеки баян (миф) түрүндөгү фантастикалык түшүнүктөрүн изилдеген илимий тармак.
Разговор кыргыза и кавказца : - У нас на Кавказе есть такая традиция - воровать невесту... - А у нас вообще воровать - традиция...
3 167

edits