"Гендер" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

== '''Гендер''' ==
Аял жана эркекке таандык маданий уюштурулган белгилери бар жыныстын социалдык конструкциясы; Гендердик изилдөөлөрдүн негизги түшүнүгү. Гендердин антиподу болуп биологиялык жыныс (sex) эсептелет. Жыныстык айырмалардын социалдык жаратылышы көп окумуштуулар тарабынан изилденген. З. Фрейд маскулиндик жана фемининдик аныктоолорду жана маселелерди өзүнүн «Сексуалдуулук жөнүндө үч эссе» (1905) аттуу эмгегинде талдаган. Маргарет Мид өзүнүн «Үч примитивдүү коомдогу секс жана темперамент» (1935) деген эмгегинде сексуалдуулуктун биологиялык негизин жана Гендердин социалдык жаратылышын талдаган. Гендер түшүнүгүн эң алгач америкалык психоаналитик Роберт Столлер «Секс жана гендер» (1968) деген эмгегинде илимге киргизген. Столлер биологиялык аномалиялардын типтерин (гермафродиттер кызтеке), ошондой эле биологиялык нормалдуу, бирок психологиялык өзгөрүлгөн типтерди (транссексуалдар менен трансвеститтер) изилдеп, натыйжада Гендердик бирдейликтин пайда болуусу, жаралуусу адам туулгандан кийин пайда болот деген тыянак чыгарат. Жалпылап айтканда, Гендер бул социалдык конструкциянын процесси, социалдык стратификациянын системасы, биологиялык жыныстан айырмаланып, идеологиянын, практиканын, социалдык институтардын таасири аркасында өзгөрө алат.
 
10

edits