"Фонетика" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

(Толук мaaлымaт киргизилди.)
[[Тил илими]] ичинде, '''фонетика''' деген үндөрдүн өзгөчүлөктөрү жөнүндөгү илим. Тилдеги тыбыштардын жасальшы, тыбыштык системасы, тыбыштык өзгөрүүлөрү жөнүндөгү тил илиминин бир тармагы. Гректин phone — үн деген сөзүнөн алынган: салыштыр: телефон, магнитофон, микрофон.
 
==Сүйлөө органдары==
==СҮЙЛӨӨ ОРГАНДАРЫ==
[[Тыбыш|Тыбыштарды]] жасоого катышкан органдар сүйлөө органдары деп аталат. Сүйлөө органдарына: дем алуу органдары, үн түйүндөрү, ооз жана мурун көндөйү, тил жана эриндер, борбордук нерв системасы ж.б. кирет. Буларсыз эч качан тыбыштар жасалбайт.
 
Тыбыштарды жасоого катышкан органдар сүйлөө органдары деп аталат. Сүйлөө органдарына: дем алуу органдары, үн түйүндөрү, ооз жана мурун көндөйү, тил жана эриндер, борбордук нерв системасы ж.б. кирет. Буларсыз эч качан тыбыштар жасалбайт.
 
==АЛФАВИТ==
253

edits