Difference between revisions of "Психология"

no edit summary
'''Психология''' ([[Грек тили|грек]]. тилинен ψυχήб/''псюхе'' — дил жана ''логос'' — илим) - бул [[Адамдар|адамдардын]] жана [[Жаныбарлар|жаныбарлардын]] жашоосунун субъективдүү [[Аспект|аспекттерин]] изилдеген илим; [[Психика|психиканын]] өнүгүшү жана иштөөсүүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрү тууралуу илим.<br />
Психологиянын академиялык, [[Клиникалык|клиникалык]] жана колдонмо дисциплиналары өзүн өзү алып баруу, ойлонуу, [[Эмоция|эмоциялар]], [[Мотивация|мотивациялар]], карым катнаш, [[Потенциал|потенциал]] жана [[Патология|патологияларды]] баяндоо, түшүндүрүү жана алдын ала билүү максаттарын коёт.<br />
* [[Кыргыздарда психология түшүнүгүнүн жаралышы]]
* [[Кесип тандоого таасир тийгизген көрүнүштөр]]