Difference between revisions of "Баткен мамлекеттик университети"

no edit summary
[[Баткен]] мамлекеттик университети - [[Кыргызстан]]дын түштүк-батыш аймагы боюнча [[Кыргыз Республикасы]]нын билим берүү жана илим министрлигинин аттестациясынан өткөн жана жогорку билим берүүдө АЛ 451 лицензиясын алган жогорку окуу жайы болуп эсептелет.<br>
Бүгүнкү күндө БатМУнун башкы мекемесинин 4 окуу лабораториялык корпусу, 30000ден ашуун нускадан турган китепканасы, окуу залдары жана спорт аянтчалары бар. Башкы мекемеде 2 факультет, 7 кафедра иштөөдө. Учурда 9 адистик боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 2000ден ашуун студент билим алып жатышат. БатМУнун башкы мекемесинде 95 окутуучу бар. Алардын ичинен илимдин доктору, илимдин кандидаттары жана доценттер, ошондой эле жогорку окуу жайларында, мектептерде көп жылдан бери эмгектенип келген тажрыйбалуу окутуучулар жана аспиранттар иштешет.
Ошондой эле БатМУнун алдында "Экономика жана укук колледжи" атайын кесиптик орто билим берүүгө лицензия алган. Колледж: укук таануу, экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча), финансы (тармактар боюнча), банк иштери жана жер-мүлк мамилелери адистерди даярдайт.<br><br>
 
''== ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ''<br> ==
Гуманитардык факультет 2008-жылы түзүлгөн. Факультет жогорку квалификациялуу кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили жана тарых мугалимдерин даярдайт. Факультетте 4 доцент 20 ага окутуучу жана 11 окутуучу аспиранттар иштешет.<br>
Факультет төмөнкү адисттиктер боюнча даярдоо жүргүзөт:<br>
Факультетте студенттер үчүн интернет торчосуна кошулган каана жана лингафондук кааналар иштейт. Англис тили жана филология адистиктеринин студенттери үчүн "Америка ордосу" борбору дүйнөлүк коомчулуктагы жана илимий жаңылыктар менен факультеттин жана ушул окуу жайдын студенттерин камсыз кылып турат. Ошондой эле бул борбор шаардын мекеме-ишканаларынын кызматкерлерине керектүү маалыматтарды бере алат.<br><br>
 
''== ПЕДАГОГИКА'' ФАКУЛЬТЕТИ<br> ==
Педагогикалык факультет 2008-жылы түзүлгөн. Факультет жогорку квалификациялуу математика, информатика, биология, башталгыч класстардын мугалимдерин жана экология адистерин даярдайт. Учурда факультетте 1 профессор, 4 илимдин кандидаты, 11 ага окутуучу жана 6 окутуучу аспиранттар эмгектенишет.<br>
Факультет төмөнкү адисттиктер боюнча даярдоо жүргүзөт:<br>
БатМУнун башкы окуу мекемеси жогоруда аталган адистиктер боюнча абитуриенттерди атайын орто жана жогорку билимине жараша 3 жана 4 жылдык мөөнөт менен кайра даярдайт.<br><br>
 
''== ЭКОНОМИКА ЖАНА УКУК'' КОЛЛЕДЖИ<br> ==
Колледж 2006-жылы БатМУнун алдындагы атайын кесиптик билим берүү бөлүмү болуп негизделип, 2009-жылдан баштап Экономика жана укук колледжи болуп түзүлгөн. Бул колледж мамлекеттик жана мамлекеттик эмес юридикалык жана финансылык структуралар үчүн атайын орто билимдүү адистерди даярдайт. Учурда Колледжде 300дөн ашуун студент юридикалык жана экономикалык багыт боюнча билим алууда. Колледждин окутуучулары тажрыйбалуу адистерден куралган. Алардын арасында 1 илимдин кандидаты, 10 ага окутуучу жана 5 окутуучу эмгектенип келүүдө.<br>
Экономика жана укук колледжи төмөнкү адисттиктер боюнча даярдоо жүргүзөт:<br>