"Нарын мамлекеттик университети" түзөтүүлөрүнүн айырмасы