Difference between revisions of "Шумкар сымалдуулар"

no edit summary
 
</gallery>
==Кыргыз мүнүшкөрчүлүгүндө==
[[Солтоноев, Белек|Б. Солтоноев]] [[Кызыл кыргыз тарыхы|"Кызыл кыргыз тарыхында"]] шумкарлардын төмөнкү 6 түрүн айрып берген.
1. Байпактуу шумкар. <br />
2. Күйкө шумкар. <br />
3. Канды бүркөр. <br />
4. Кара шумкар. <br />
5. Ак шумкар. <br />
6. Күйкө шумкар.
 
Күйкө шумкар колго чанда түшөт. Булардын башы сыргак кобулду мурундан саналат. Сөөк сыргак дегени кобулду сыртынан салат. Атактуу кыраан куу кумпай ылачындан чыгат. Балким күйкө шумкардан кыраандыгы артык болсо болор. Тим болбосо тең болот. Ителги менен ылачындын ортосунан баарын туулат.
 
 
13 406

edits