Баланын укуктары жөнүндө конвенция — башка тилдерде