Песпективдүү изилдөөлөр институту - Other languages