Соңку китеп: Кудайлар жана падышалар - Other languages