Берилиштер базасынын түзүлүшү

Берилиштер базасынын түзүлүшү (структурасы) (Database structure-Структура базы данных). Берилиштер базасын түзүүдө колдонулган термин. Ал маалыматтар сакталган берилиштер жазылыштарынын түзүлүшүн аныктайт. Мындан сырткары бул термин БББС га жазылыштар талаасынын саны, ар талааны баяндаган талаалар аты, талаанын узундугу, берилиштер тиби жана башка мүнөздөмөлөрү белгилүү болушун талап кылат.

Кошумча маалымат Түзөтүү


Колдонулган адабияттар Түзөтүү