Бойль-мариотт закону

Бойль-мариотт закону газдын негизги закондорунун бири. Бул закон боюнча турактуу температурада (Т), берилген массадагы идеалдык газдын көлөмү (V) анын басымына (Р) тескери пропорциялаш, башкача айтканда PV=const. Законду бирбири менен байланышсыз англис жана француз окумуштуулары Р.Бойль (1662-ж.) менен Э.Мариотт (1676-ж.) аныкташкан. Бул законго ылайык жүрүүчү процесс изотерма процесси деп аталат. Закон идеалдык газ үчүн так аткарылат.

Колдонулган адабияттарОңдоо