Брейн-Ринг интеллектуалдык оюнунун жүрүшү.

Брейн-Ринг.

1) «Брейн Рингде» 6 дан оюнчулары бар 2 команда ойнойт. 2) Ар бир оюн 4 беттештен турат: 2 (эки) тандап алуу жана 2 (эки) финалдык. Финалдык оюнда тандап алуу турунун женүүчүлорү ойнойт. 3) Оюндун женүүчүсү болуп финалдык беттеште женген команда эсептелет. Эгерде финалдык беттеште командалар тендешип калышса, оюндун женүчүсү кошумча сууро берүү аркылуу аныкталат. 4) Бардык беттештер 5 ке чейинки баллдар менен эсептелет. 5) Берилген суроого, команда , даяр болгондугу жөнүндө белги берүү аркылуу билдирет, музыка башталгандан кийин (алып баруучунун «убакыт кетти» деген командасынан кийин) жана 20 секунданын аралыгында. 5.1) Эгерде команда, музыка башталганга чейин же алып баруучунун командасына чейин даяр болгондугу тууралуу белги берсе, анда ал команда ошол суроого жооп берүү укугунан ажырайт. 5.2) Биринчи секундадагы туура эмес жообу үчүн командага жазана (штраф) катары бир оюнчусуна кызыл карточка берилет. Бул оюнчу оюндун акырына чейин Рингден чыгарылат. 5.3) Эгерде 2 команда тен 20 секунданын аралыгында жооп бербесе, бул суроого биринчи жоопту аныкталган команда берет, аны алып баруучу аныктайт. 5.4) Эгерде команда, биринчи белги берип, туура эмес жооп берсе, анда бул суроого кийинки команда жооп берсе болот Талкуулоо үчүн экинчи команда калган оюн убактты пайдаланат 6) Команда туура жооп берсе 1 ден балл берилет. 6.1) Эгерде берилген суроого эки команда тен тура жооп бербесе, табылбаган баллдар жыйналат. Кийинки суроого туура жооп берген командага табылбаган балл кошулуп, экиден балл берилет. Айрым учурда экинчи суроого да туура эмес жооптор берилсе, кийинки туура жооп үчүн 3 балл берилет. 6.2) Эгерде эки команда тен катары менен 3 туура эмес жооп берсе, алар дисквалификацияланат жана Рингди таштап кетет. 7) Айрым учурларда, качан гана эки команданын бирөөсүндо туура жооп болуп, экинчи команда жооп бербесе, анда, женилген команда БИР АДАМДЫН УКУГУ нан пайдаланса болот. Женилген команда алып баруучунун чечими менен оюн столуна бир оюнчуну калтырат. Жалгыз оюнчу туура жооп берсе ал өз командасына 2 эсе көп балл алып келет. Жалгыз оюнчу ким биринчи жооп берүүсүн аныктайт. Озү же каршылаш команда. Дагы оюн жалпы эреже боюнча уланат.