Булгар тили - байыркы булгарлардын эне тили. Түрк тилдеринин тобуна кирет, Чуваш тилине жакын эле деп эсептелет.