Буюмдарды ээсиздендирип сактоо

Буюмдарды ээсиздендирип сактоо – бир буюм берүүчүнүн буюмун башка буюм берүүчүлөрдүн бирдей сапаттагы ошондой эле буюмдары менен аралаштырып сактоо. Буюм берүүчүгө ал берген же тараптар өзара шартташкан сандагы дал ошондой буюмдар кайтарылып берилет.

Колдонулган адабияттарОңдоо