Выготский Лев Семёнович

Выготский Лев Семёнович [Лев Си́мхович Вы́годский; 5 (17).11.1896, Россия империясы Могилёв губерниясы, Орша шаары – 11.6.1934, СССР, Москва шаары] – советтик психолог. МГУда жана Шанявский университетинде окуган. Ар кандай психол. процесстерди изилдөөнүн жаңы ыкмаларын, жогорку психологиялык функциялардын өнүгүшүнүн маданий-тарыхый концепциясын иштеп чыккандыгы менен белгилүү болгон. Л. С. Выготскийдин теориясы боюнча балдардын дүйнөнү кабылдоосу, түшүнүүсү айланасындагы адамдар менен кызматташуунун натыйжасында калыптанат. 1925–26-ж. Москвада балдардын аномалдуу психологиясы боюнча лабораторияны негиздеген. Педагогикалык жана патологиялык. психология боюнча көптөгөн эмгектердин автору. Ой менен сөздүн катышы, түшүнүктөрдүн онтогенездеги өнүгүшү ж. б. проблемалардын үстүндө иштеген. Ата мекендик жана дүйнөлүк психология, педагогика, дефектология, философия сыяктуу илимдердин өнүгүшүнө зор салымын кошкон. Эмгектери: Умственно отсталый ребенок /Под ред. Л.С. Выготского. М., 1935; Психология искусства. М., 1986.

Колдонулган адабияттарОңдоо