Галисия - Испаниянын курамындагы автономдуу область.