Гаусс – магниттик индукциянын абсолюттук (СГС Гаусстук) жана электр-магниттик (СГСМ) системаларындагы бирдиги. СИдеги бирдиги 1Г= 10-4 Тл.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү