Гектор Цебаллос – Ласкурье

Гектор Цебаллос – Ласкурье   Мексикаэлыккономист-эколог ал акыркы жуз жылдыктын 80-жылдарында "Экотуризм" терминин сунуш кылган