Глюон (англ. glue – желим (клей)) – электрдик жактан нейтралдуу, спини бирге жана тынч туруудагы массасы нөлгө барабар болгон бөлүкчө.

Ал кварктар ортосундагы күчтүү өз ара аракеттешүүлөрдү ишке ашырууга себепчи болот.

Колдонулган адабияттарОңдоо