Диалектикалык логика

Диалектикалык логика – табияттын, коомдун жана адамдын ойлоосунун өнүгүшүнүн Жалпы Мыйзамдардын үйрөтүүчү илим. Жалпы Мыйзамдар – логикалык категориялар катары каралат. Ошондуктан Диалектикалык логика диалектиканын категорияларынын илими деп эсептөөгө болот. Диалектикалык логика категориялардын бири-бири менен байланышын, өзгөрүшүн, өнүгүшүн изилдейт.

Колдонулган адабияттарОңдоо