Документ (лат. "үлгү, күбөөкат, далил") - маалыматты сактап, убакыт жана мейкиндикте алып өтүп жеткизүү үчүн атайын түзүлгөн заттык буюм.