Жайылмалар (орус. развёртки) - нерсенин каптал беттеринин жана негиздеринин нукура чоңдукта жайылып, чийме түрүндө көрсөтүлүшү.

Додекаэдр жайылмасы
Тегиздиктеги октаэдр жайылмасы