Лингвистика же грамматика боюнча, жактама деген сын атооч фразасынын ордуна коюулаар мүчө.

= Жактамалар түрлору бул ар кандай суроолорго жооп беретОңдоо