Жерге-Тал (Тажикстан)

Жерге-Тал — шаар тибиндеги посёлок Тажикистандагы Жерге-Тал райондун административдик борбору. Дүйшөнбүдөн 225 км түндүк чыгыш жагында жайгашкан, Сурхоб дарыянын өрөөнүндө 1800 метр бийиктикте жайгашкан.

Элдин саны 12663 адам кыргыздар жана тажиктер Айылдан Сары-Таш-Дүйшөнбү жолу өтөт Кыргызстандын Алай району менен Тажикистанды байланыштырат Аэродрому бар.