Джордж Сорос (George Soros) -Америкалык мультимиллионер жана филантроп