Жүзүм - жүзүм уруусундагы өсүмдүктүн мөмөсү.

Table grapes on white.jpg