Башбаракты ачуу

Жүзүм - жүзүм уруусундагы өсүмдүктүн мөмөсү.