Закон - (философия) кубулуштар ортосундагы зарыл, олуттуу, туруктуу, кайталанма мамиле. Объективдүү жана субъективдүү дүйнөнүн маңызын чагылдырат. Өз ара диалектикалык байланышта жалпы закон жекече закондор аркылуу аракеттенет. Закон адамдардын аң-сезимине көз карандысыз объективдүү мүнөздө өкүм сүрөт. Илимдин эң башкы милдети табияттын, коомдук өнүгүүнүн, ойлоонун закондорун таанып-билүү болуп жана адамдардын жаратылышты, коомду кайра куруусунун негизи болуп эсептелет.

Колдонулган адабияттарОңдоо