Изоглосса (изо... жана гр. glossa тил) — географиялык картада тилдин бул же тигил кубулушунун орун алган чөйрөсүн чектеген сызыкча.

Изоглосса.

Колдонулган адабияттарОңдоо