Ипотекалык кредит

Ипотекалык кредит – кыймылсыз мүлктү жерди, өндүрүштүк курулманы жана турак жайды күрөөгө коюу менен берилүүчү узак мөөнөттүү ссудандан ичкери к. Байыркы Грекияда биздин заманга чейинки 6- кылымда пайда болгон жана 19-кылымдын ортосунан адистештирилген институттар ипотека банктары, айрым өлкөлөрдө коммерциялык, айыл чарба жана башка банктар тарабынан берилүүчү банк ипотекалык кредити тараган. Алардын ссудалары боюнча проценттик чендер карызкордун финансылык абалына жараша жиктелет. Классикалык ипотекалык кредит бар кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуну билгизет. Кыргызстанда кыймылсыз мүлк сатып алуу үчүн, ошол мүлктүн өзүн күрөөгө коюп, кредит алуу көбүрөөк учурайт.

Колдонулган адабияттарОңдоо