Ички дүң өндүрүм

(Ички Дүң Продукт барагынан багытталды)

Ички дүң өндүрүм (ИДӨ) же ички дүң продукциясы (ИДП) (англ. gross domestic product (GDP)) ― белгилүү убакыт ичинде (жыл, квартал, ай), өлкө аймагында чыгарылган товар жана тейлөөнүн жалпы наркын көрсөткөн эң негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн бири. ИДП төмөнкү ыкмалар менен эсептелиши мүмкүн: а) экономиканын бардык тармактарында кошулган нарктардын суммасы (өндүрүштүк ыкма); б) өндүрүш факторлорун колдонуудан түшкөн кирешенин суммасы (бөлүштүрүү ыкмасы); в) жыл ичинде товар жана тейлөөго кеткен чыгашанын суммасы. Улуттук эсептер системасында, ИДП негизги макроэкономикалык көрсөткүч катары пайдаланат.

Ички дүң өндүрүм (2006-жылы).