Ички энергия – термодинамикалык система абалдык функциясы. Анын бар экендиги термодинамиканын биринчи башталышы менен аныкталган. Ал энергиянын бардык түрүн (мол-лар кыймылынын кинетикалык энергиясы, ички энергиясы, системадагы электролиттик нурлануу энергиясы жана башка) камтыйт. Энтропия, көлөм жана компоненттер молдук саны менен көрсөтүлгөн ички энергия - мүнөздүү функция болуп саналат. Термодинамикалык теңдештик шартында энтропия, көлөм жана компоненттер молдук саны туруктуу болгон системанын ички энергиясы минималдуу. Ички энергиянын бирдиги Дж же Дж/моль менен эсептелет (молдук ички энергия).

Колдонулган адабияттарОңдоо