Каботаж — бир өлкөнүн ичиндеги порттор аралык кеме катнашы. Чоң (эки же ар башка деңиздеги порттор аралыгындагы катнаш) жана кичи (бир эле деңиздеги порттор аралыгындагы катнаш) Каботаж болуп бөлүнөт.

Каботаж.

Колдонулган адабияттарОңдоо