Бул үлгү {{желек}} үлгүсүнүн бөлүгү болуп саналат. Ошондой эле: Template:өлкө желеги/icon.