Карасы бийлиги (Карасы-уулдары бийлиги, Карасы бийлиги,) 1297-1360 жылдары арасында,Түркияданын батышындагы Балыкесир- Чанаккале аймактарында өкүм сүргөн Түркиядагы Түркмен жана кыпчак аралаш Түрк бийлиги.