Компьютердик инженерия

Компьютер инженерлиги - компьютер тууралу илимдин бир бөлүгү. Негизинен компьютердин түзүлүшүн жана курамын изилдейт.