1) Психологияда терс эмоция. Элестетилген коркунучтун же болбосо реалдуу себептердин пайда болушунда организмдин жашоосуна, баалуулуктарды сактаган адамга коркунуч туудурса (идеалдар, максат, принцип).

Баланын коркунуч абалы

2) Экзистенциализмдин бирден бир негизги түшүнүгү.
Коркунуч - коркуу жөнөкөй эмпирикалык айырмачылык катары С. Кьеркегор тарабынан киргизилген, шарт же болбосо конкреттүү предмет келтирет жана аныкталбаган себепсиз коркунуч-кайгы.
Метафизикалык коркунуч жаныбарларга белгисиз эч нерсе буюм катары пайда болбойт жана адам чектеген жашоосу ошону билет жана ошо менен шартталган.Колдонулган адабияттар

түзөтүү

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Философия энциклопедиялык окуу куралы. - Б.:2004 ISBN 9967-14-020-8