Корсика тилиФранциянын карамагындагы Корсика аралынын жашоочуларынын эне тили. ЮНЕСКО тарабаынан жоголуп кетүү коркунучундагы тилдердин катарына киргизилген.