Кумдук — кумдардын цементтелишинен пайда болгон чөкмө тек. Мында кумдарды бириктирип камдаштыруучу заттарга чопо, акиташ, темир оксиди, опал, халцедон кирет. Минералдык курамына карата кварцтуу, аркоздуу, граувактуу түрлөргө бөлүнөт. Көзөнөктүү болсо нефть, суу топтолот. Айрымдарында ири жез кендери жолугат. Курулуш ишинде, тегирмен таш жасоодо, кайрак үчүн колдонулат.

Кумдук.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү

Дагы караңыз

түзөтүү