Курулуш- материалдык өндүрүштүн бир тармагы. Өндүрүштүк жана турмуш-тиричилик фондду куроонун бир жолу.

Курулуш обьектиси