Кыргызстандын административдик бөлүнүшү

Кыргыз Республикасы административдик сегиз бирдикке бөлүнгөн - жети облус (Баткен, Жалалабат, Нарын, Ош, Талас, Чүй, Ысыккөл) жана Бишкек шаары да өзүнчө бир административдин бирдик катары эсептелинет.

Баткен облусуОңдоо


Жалал-Абад облусуОңдоо

Токтогул районунун калкконуштары


Нарын облусуОңдоо

Ош облусуОңдоо

Талас облусуОңдоо

Чүй облусуОңдоо


Ысык-Көл облусуОңдоо