Кыргызча термектин жайгашуусу

Кыргызча термектин жайгашуусу- (англ. -Kyrgyz keyboard layout, орусча- Кыргызская раскладка клавиатуры) бул кыргыз тилинде колдонотурган термектин жайгашуусу


Жалпы маалыматОңдоо

Жалпы кыргызча термектин жайгашуусу болуп «ЙЦУКЕН» болуп саналат . Microsoft Windows системинде кыргыз тилинде баштапкы ырастоосунда ушул жайгашуусу колдонулат

 
кыргызча термектин жайгашуусу

Азыркы кыргыз тамгаларыОңдоо

1940 жылы кириликтен негизделген орус арибинин 33 кээбир тамгаларынын керектигин талкуулабай , ө, ң, ү, кыргыз тамгалары кошулуп, жалпысынан 36 тамга болуп түзүлгөн. Ичинен ь,ъ,ц, щ е, ё, ю, я ,ф в орус сөздөрүндө гана колдонулган жана е, ё, ю, я, ь,ъ орус тилге берген жумшартуусу кыргыз тилине керек эмес жөндөн жөн эле жоболорун оордотот. е, ё, ю, я тамгалары эки үндөн турат

Кыргызча термектин жайгашуусунун түрлөрү

Майкрософтун MSKLC програмасы менен жазалган жайгашуусу

 
MSKLC менен жазалган жайгашуусу

калган тамгалар Ctrl Alt менен басылат.

Маалымат

татарча термек жайгашуусунда негизги тактага батпай калган тамгалар кезикпейт

Кошумча маалыматОңдоо