Кыргыз Республикасынын жазуучулары

Кыргыз Республикасынын жазуучулары маалымдама Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору Турганбаев Надырбек Турганбаевичтин жалпы редакциясы астында чыгарылган.
Маалымдаманын макети Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын редакциялык коллегиясынын 16.07.2008-ж. отурумунда каралды жана жактырылган.
Маалымдамада Кыргыз Республикасынын жазуучуларынын өмүрү, чыгармачылык жолу жөнүндө кыскача маалыматтар камтылган.

Кыргыз Республикасынын жазуучулары
Нукура аталышы Кыргыз Республикасынын жазуучулары
Которгон Исакова З.
Өлкөсү Кыргыз Республикасы
Тили кыргыз
Темасы Жазуучулар
Жанры маалымдама
Медианын түрү китеп
Беттери 736

Түзүүчүлөр түзөтүү

1976-жылы Ж.Самаганов түзгөн “Советтик Кыргызстан жазуучуларынын” түзүүчүсү (Ж.Самаганов Советтик Кыргызстан жазуучулары. Био-библиографиялык справочник, толукталып 2-басылышы. “Кыргызстан басмасы, Фрунзе – 1976);
1989-жылы чыккан “Писатели Советского Киргизстана китебинин түзүүчүлөрү (Писатели Советского Киргизстана. Справочник. Фрунзе, “Адабият”. 1989. Авторы-составители: Камбаралы Ботояров, Раиса Момунбаева, составитель – А.Макеева).